Σημείο εύρεσης: Coada Malului (Romania)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1
Σημείο εύρεσης
Coada Malului, c. 23 km. N of Ploiesti, Rumania
Αποθέτης
100 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1936-1941
Περιγραφή
AR. With AR jewelry: 1 coin noted in IGCH in addition to 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 2 coins of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Moisil, Balcania 1944, p. 15, no. 18, Popescu, Studi si referate privind istoria României, pp. 91-104
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date