Νομισματική αξία: Δραχμή
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 577
Σημείο εύρεσης
Pascha, SW of Cyme, Euboea
Αποθέτης
500 B.C.-480 B.C.
Ανεύρεση
1883
Περιγραφή
c. 100? AR: 84-85 coins noted in IGCH in addition to 2 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes 86-87 coins
Παραπομπή
Köhler, AM 1884, pp. 354 ff. (saw 22+), Seltman, Athens, p. 146, Starr, Athenian Coinage, p. 5, note 13; p. 89
Σημείο εύρεσης
Isthmia, near Corinth
Αποθέτης
480 B.C.
Ανεύρεση
1954
Περιγραφή
135 coins
Παραπομπή
Broneer, Hesperia 1955, pp. 135-6, some illus.
Σημείο εύρεσης
Athens (Acropolis)
Αποθέτης
479 B.C.-478 B.C.
Ανεύρεση
1886
Περιγραφή
63 coins
Παραπομπή
Babelon, Traité II.1, pp. 766 ff., illus., Kraay, NC 1956, p. 53; 1962, pp. 418-9, Seltman, Athens, p. 147, Starr, Athenian Coinage, pp. 3-6, 87, Svoronos, JIAN 1898, pp. 367-78, illus.; Athènes, pl. 3 (54 coins illus.), Wallace, NC 1962, pp. 34-5
Σημείο εύρεσης
Paros
Αποθέτης
500 B.C.-470 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Allan, BMQ 1940, pp. 95-6, illus., Lederer, Neue Beiträge zur antihen Münzkunde, pp. 43-7, illus. (5 additional specimens), Photos of 35 in ANS
Σημείο εύρεσης
Sunium, Attica
Αποθέτης
480 B.C.-470 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
5 coins
Σημείο εύρεσης
Attica
Αποθέτης
465 B.C.
Ανεύρεση
1906-1906
Περιγραφή
9 coins
Παραπομπή
Kambanis, BCH 1906, pp. 58-61, illus., Starr, Athenian Coinage, pp. 78, 87
Σημείο εύρεσης
Peloponnesus
Αποθέτης
460 B.C.-450 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
9 coins
Παραπομπή
Letter from Ravel
Σημείο εύρεσης
Scyros
Αποθέτης
500 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
3+ coins
Σημείο εύρεσης
Megara
Αποθέτης
500 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
169 coins
Σημείο εύρεσης
Lappa, Elis
Αποθέτης
500 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1938
Περιγραφή
101 coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 1939, p. 288
Σημείο εύρεσης
Arcadia
Αποθέτης
430 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1932
Περιγραφή
91 coins
Σημείο εύρεσης
Eleusis, Attica
Αποθέτης
406 B.C.-394 B.C.
Ανεύρεση
1902
Περιγραφή
AR
Παραπομπή
Robinson, NC 1947, p. 119
Σημείο εύρεσης
Thessaly
Αποθέτης
400 B.C.-350 B.C.
Ανεύρεση
1931-1931
Περιγραφή
AR. Small find
Παραπομπή
Robinson, NC 1932, pp. 202-3, illus.
Σημείο εύρεσης
Larissa environs (Zarkon), Thessaly
Αποθέτης
400 B.C.-350 B.C.
Ανεύρεση
1962-1963
Περιγραφή
2000 coins
Παραπομπή
Hackens, RBN 1967, p. 250, Varoucha, A Delt 19 (1964), Chronika, pp. 8-9, illus.
Σημείο εύρεσης
Carystus , Euboea
Αποθέτης
370 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1860
Περιγραφή
15 coins
Σημείο εύρεσης
Thessaly
Αποθέτης
350 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
4+ coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 5960, p. 487, illus. (1)
Σημείο εύρεσης
Domokos, Thessaly
Αποθέτης
350 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
16-18 coins
Σημείο εύρεσης
Thessaly
Αποθέτης
350 B.C.
Ανεύρεση
1937
Περιγραφή
6 coins
Σημείο εύρεσης
Atrax environs, Thessaly
Αποθέτης
350 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
324+ coins
Παραπομπή
Oeconomides, Archaiologike Analecta ex Athenōn 1969, pp. 502-7, illus.
Σημείο εύρεσης
Thessaly
Αποθέτης
350 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
20+ coins
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 577

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date