Σημείο εύρεσης: Granada (Spain)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 3 από συνολικά 3
Σημείο εύρεσης
Granada (anc. Iliberris)
Αποθέτης
400 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1895
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 2 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to 2 coins of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Engel, RevArch 1896, p. 211 (no details), Garcia y Bellido, Hispania Graeca I (Barcelona, 1948), p. 226, no. 12
Σημείο εύρεσης
Granada environs, La Vega de Granada dist.
Αποθέτης
400 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1944
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Mateu y Llopis, Ampurias 1945-6, p. 254, no. CXIII (no details; information from M. Gomez-Moreno)
Σημείο εύρεσης
Granada (anc. Iliberris)
Αποθέτης
218 B.C.-213 B.C.
Ανεύρεση
1925
Περιγραφή
40+ coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 33, Gomez-Moreno, Miscelaneas (Madrid, 1949), p. 175, illus., Villaronga, MHC (forthcoming)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 3 από συνολικά 3

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date