Νομισματοκοπείο: Apollonia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 55
Σημείο εύρεσης
Talpe, 53 km. SE of Oradea, Rumania
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1930
Περιγραφή
AR. Pot hoard: Uncertain count noted in IGCH including 2 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to 2 coins of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Mitrea, Dacia 1968, p. 449
Σημείο εύρεσης
Tileagd, 19 km. E of Oradea, Rumania
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1907
Περιγραφή
53 coins
Παραπομπή
Mitrea, SCN 3 (1960), pp. 465-6
Σημείο εύρεσης
Gura Vaii (= Baia de Cris, formerly (120, 471) Körösbánya), c. 78 km. NE of Arad, Rumania
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1850
Περιγραφή
71 coins
Παραπομπή
Mitrea, ED 10 (1945), p. 94, Seidl, AfÖG 6 (1851), pp. 237-8 (Körösbánya); 15 (1856), p. 321
Σημείο εύρεσης
Moigrad, 8 km. NE of Zalau, Rumania
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1907
Περιγραφή
1000 coins
Παραπομπή
Gohl, Archaeologiai Értesítö 1900, p. 434; NK 1922-3, p. 7, Winkler, SCSCluj 1955, pp. 112, no. 29 and 120, no. 17
Σημείο εύρεσης
Simleul, 71 km. WNW of Cluj, Rumania
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1907
Περιγραφή
72 coins
Παραπομπή
Harsányi, NK 1908, pp. 113-5
Σημείο εύρεσης
Ciuc district, central Rumania
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
16+ coins
Παραπομπή
Repertoriul arheologic (Mss.), Bucharest, s.v.
Σημείο εύρεσης
Alba Iulia, Rumania
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1887-1887
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Téglás, OTTÉ 1887, p. 64, no. 34
Σημείο εύρεσης
Dieci (formerly Déecs), c. So km. NW of Deva, Rumania
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1902-1903
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
Gohl, NK 1908, pp. 110-3
Σημείο εύρεσης
Dieci
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
349 coins
Παραπομπή
Mitrea, Dacia 1968, p. 446
Σημείο εύρεσης
Caprioara (formerly Kaprevar), c. 48 km. WNW of Deva, Rumania
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1875
Περιγραφή
85 coins
Παραπομπή
Milleker, Délm 1 (1896), pp. 51-2, Mitrea, ED 10 (1945), p. 88
Σημείο εύρεσης
Vîlcelele Bune, c. 27 km. SSE of Deva, Rumania
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1886
Περιγραφή
500+ coins
Παραπομπή
Mitrea, ED 10 (1945), p. 88, no. 12, Téglás, Erdélyi Múzeum 4 (1887), p. 145
Σημείο εύρεσης
Valea Calugareasca, 10 km. E of Ploiesti, Rumania
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
300 coins
Παραπομπή
Mitrea, Dacia 1965, p. 492; 1967, p. 382
Σημείο εύρεσης
Gaiesti, 70 km. NW of Bucharest, Rumania
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1946
Περιγραφή
22+ coins
Παραπομπή
Dimian, SCIV 1955, pp. 304-5
Σημείο εύρεσης
Basarabi, c. 80 km. SW of Craiova, Rumania
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
353 coins
Παραπομπή
Mitrea, SCIV 2969, p. 162
Σημείο εύρεσης
Pescarii (formerly Coronini), c. 67 km. W of Turnu Severin, Rumania
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1895
Περιγραφή
178 coins
Παραπομπή
Berkeszi, TRÉ 23 (1907), pp. 12-3, Milleker, Délm 1 (1896), p. 27
Σημείο εύρεσης
Bulgaria, northwest
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1953
Περιγραφή
495 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 20 (1955), p. 607
Σημείο εύρεσης
Berkovica (formerly Berkovsko), 22 km. S of Mihajlovgrad, Bulgaria
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1958
Περιγραφή
550 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 25 (1962), p. 225
Σημείο εύρεσης
Aleksandrovo, 20 km. NE of Loveč, Bulgaria
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1941
Περιγραφή
1016 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 15 (1946), p. 235
Σημείο εύρεσης
Loveč environs, Bulgaria
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
152+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 27 (1964), p. 239
Σημείο εύρεσης
Vraca environs, Bulgaria
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1939
Περιγραφή
90 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 13 (1939), p. 342
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 55

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date