Νομισματοκοπείο: Apollonia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 41 έως 55 από συνολικά 55
Σημείο εύρεσης
Viisoara, c. 35 km. SW of Bacau, Rumania
Αποθέτης
100 B.C.-70 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
821 coins
Παραπομπή
Mitrea, SCN 2 (1958), pp. 27-93, illus.; 3 (1960), pp. 449-50; Dacia 1968, p. 449
Σημείο εύρεσης
Hunedoara district, southern Transylvania, Rumania
Αποθέτης
73 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1915-1915
Περιγραφή
74 coins
Παραπομπή
Kerekes, NK 1915, p. 70
Σημείο εύρεσης
Beius, c. 50 km. SE of Oradea, Rumania
Αποθέτης
71 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1939-1939
Περιγραφή
85 coins
Παραπομπή
Chitescu, SCN 4 (1968), pp. 355-62
Σημείο εύρεσης
Lunca, near Bazias, 65 km. SW of Resita, Rumania
Αποθέτης
54 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
52 coins
Παραπομπή
Harsanyi, NK 1912, p. 141
Σημείο εύρεσης
Tiranë, Albania
Αποθέτης
48 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
63 coins
Παραπομπή
Ceka, Studime Historike 1 (1966), pp. 3-11, 16-23, illus. (in Albanian; French summary); Studia Albanica 1 (1966), pp. 217-23
Σημείο εύρεσης
Tiranë
Αποθέτης
48 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
119 coins
Παραπομπή
Ceka, Studime Historike 1 (1966), pp. 11-5, 24-36, illus. (in Albanian; French summary); Studia Albanica 1 (1966), pp. 217-23
Σημείο εύρεσης
Gjonmë, 10 km. SW of Elbasan, Albania
Αποθέτης
48 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
51 coins
Παραπομπή
Ceka, Studiyne Histonike 1 (1966), pp. 5, 13, 37 (in Albanian; French summary); Studia Albanica 1 (1966), p. 217
Σημείο εύρεσης
Dolj, Craiova district, Rumania, 19th cent.
Αποθέτης
31 B.C.
Ανεύρεση
1800-1899
Περιγραφή
139 coins
Παραπομπή
Dimian, SCIV 1955, p. 305
Σημείο εύρεσης
Costesti, c. 35 km. SE of Deva, Rumania
Αποθέτης
100 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
240 coins
Παραπομπή
Mitrea, Dacia 1965, p. 490 (Bolsaia)
Σημείο εύρεσης
Deva, Rumania
Αποθέτης
100 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1913
Περιγραφή
AR ("many thousands"): Uncertain count noted in IGCH including 3 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 3 coins
Παραπομπή
Bude, CNA 1925, p. 41, Floca, Sargetia 6 (1969), p. 21, and note 26
Σημείο εύρεσης
Sacalasau, 30 km. NE of Oradea, Rumania
Αποθέτης
100 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
31+ coins
Παραπομπή
Popescu, Dacia 1937-40, p. 192
Σημείο εύρεσης
Adrianople (now Edirne) environs, Thrace
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1789-1789
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 2 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to 2 coins of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Sestini, Lettere ... Ainslieana 1 (Leghorn, 1789), p. 130, note 1
Σημείο εύρεσης
Italy
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1928-1928
Περιγραφή
98 coins
Παραπομπή
Breglia, BollCircNumNap 1935, pp. 11-24, illus.
Σημείο εύρεσης
Leonforte, near Nissoria, 15 km. NE of Enna
Αποθέτης
340 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
327 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 230, 239 (s.v. Nissoria), Gentili, NSc 1954, pp. 58-70, illus., Jenkins, ANSCent., p. 374; Gela, p. 155
Σημείο εύρεσης
Pont de Molins, near Figueras
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1868
Περιγραφή
46+ coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, p. 49 and passim, Botet y Siso, Les Monedes Catalanes I (Barcelona, 1908), pp. xxxv-xxxviii, Delgado, MAE III, pp. 174, 594, Garcia y Bellido, Hispania Graeca II (Barcelona, 1948), pp. 223-4, Pujol y Camps, MNE 1872-3, pp. 16-20, Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 113-7, de Guadan, MPER, pp. 90-6
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 41 έως 55 από συνολικά 55

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date