عوامل تصفية البحثنتائج الخريطة

المكان: Europe--Thrace
عرض سجلات من (481) إلى (492) من إجمالى النتائج (492) بالكامل
مكان اكتشاف القطعة
Susa, Susiana
مكان الحفظ
330 B.C.-311 B.C.
الاكتشاف
1931-1932
التوصيف
111+ coins
مرجع
Le Rider, Suse, pp. 241-3, illus., Schlumberger, L'argent glee, p. 7, no. 7, Unvalla, MMAP 1934, p. 77
مكان اكتشاف القطعة
Susa, Susiana
مكان الحفظ
140 B.C.-100 B.C.
الاكتشاف
1933-1934
التوصيف
97 coins
مرجع
Fischer, SM 1968, p. 11, Le Rider, Suse, pp. 246-8, illus., Unvalla, RN 1935, pp. 155-8
مكان اكتشاف القطعة
Susiana
مكان الحفظ
138 B.C.-100 B.C.
الاكتشاف
1965
التوصيف
492 coins
مرجع
Fischer, Chiron 1 (1971), p. 171, note 10, Houghton-Le Rider, RN 1966, pp. 111-27, illus., Le Rider, RN 1969, pp. 18-22, illus., Strauss, RN 1971, pp. 109-40, illus.
مكان اكتشاف القطعة
Balkh (anc. Bactra) environs, Bactriana
مكان الحفظ
390 B.C.-380 B.C.
الاكتشاف
1966
التوصيف
170+ coins
مرجع
Troxell-Spengler, ANSMN 15 (1969), pp. 1-19, illus.
مكان اكتشاف القطعة
Dzungary, NW Sin Kiang, China
مكان الحفظ
300 B.C.-200 B.C.
الاكتشاف
1918
التوصيف
16 coins
مرجع
Biehl, BlM 1923, pp. 445-9, illus.
مكان اكتشاف القطعة
Oxus River (Takhti-Kubad, at junction of modern Vaksh and Piandzh Rivers), Shaartuz raion, Tadzhikistan (anc. Sogdiana)
مكان الحفظ
180 B.C.-170 B.C.
الاكتشاف
1887
التوصيف
1500 coins
مرجع
BMC Arabia, pp. CXLVIII-CLV, Bellinger, ANSMN 10 (1962), pp. 51-67, Cunningham, JASB 1881, pp. 151-86; 1883, pp. 64, 258, Dalton, The Treasure of the Oxus (London, 1905; 2nd ed. 1926), Gardner, NC 1879, pp. 1-12; 1881, p. 12, Hill, AttiMemIIN III.2 (1919), pp. 23-33, Regling, ZfN 1928, p. 96, Robinson, Iraq 1950, p. 51, Schlumberger, L'argent grec, pp. 46-9, Whitehead, NC 1943, pp. 66-8, Zeimal'-Zeimal' IzvOtdelObshchestNaukANTSSR (Dushanbe, 1962), pp. 40-5
مكان اكتشاف القطعة
Cabul (anc. Cabura), Paropamisadae
مكان الحفظ
380 B.C.
الاكتشاف
1933
التوصيف
115+ coins
مرجع
Schlumberger, L'argent grec, pp. 3-6, 31-45, illus.
مكان اكتشاف القطعة
Taranto, Calabria
مكان الحفظ
508 B.C.
الاكتشاف
1911
التوصيف
600 coins
مرجع
Babelon, RN 1912, pp. 1-40, illus. (= Mélanges 4, pp. 304-43), Kraay, NC 1956, p. 49, Orsi, AttiMemIIN 1919, p. 29, Vlasto, through whose hands the bulk of the hd. passed, was convinced that the whole formed a single find. This firsthand opinion should carry more weight than Orsi's subsequent claim that the "hoard" was a conflation of several finds
مكان اكتشاف القطعة
Poggio Picenze, 10 km. SE of L'Aquila degli Abruzzi, Picenum
مكان الحفظ
80 B.C.
الاكتشاف
1954
التوصيف
570+ coins
مرجع
Crawford, RRCH 255, Lewis, NC 1962, pp. 281-2, Mørkholm, Essays Robinson, pp. 243-4, Thompson, Athens, pp. 504-6, illus.; NC 1962, pp. 312-3
مكان اكتشاف القطعة
Battaglia, near Campli, 16 km. SE of Ascoli Piceno, Picenum
مكان الحفظ
77 B.C.-1 B.C.
الاكتشاف
1893
التوصيف
40 coins
مرجع
Bernabei, NSc 1894, p. 190, Regling, ZfN 1928, p. 98
مكان اكتشاف القطعة
Buccheri, 20 km. S of Leontini
مكان الحفظ
300 B.C.
الاكتشاف
1904
التوصيف
39+ coins
مرجع
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 222, Orsi, NSc 1905, p. 437
مكان اكتشاف القطعة
Camarina environs
مكان الحفظ
289 B.C.
الاكتشاف
1928
التوصيف
347 coins
مرجع
Jenkins-Lewis, Carthage, (Lot A) p. 57 (first group); (Lots B and C) p. 57 (second group)
عرض سجلات من (481) إلى (492) من إجمالى النتائج (492) بالكامل

خيارات البيانات

AtomKMLCSVVisualize

المكان

تحسين النتائج

Hoard

محتويات

Closing Date