Οπτικοποίηση αναζητήσεων

Χρησιμοποιείστε την επιλογή δεδομένων και τις δυνατότητες οπτικοποίησης κάτωθι για να δημιουργήσετε ένα γράφημα βασισμένο σε επιλεγμένες παραμέτρους. Οδηγίες για τη χρήση αυτού του εργαλείου υπάρχουν εδώ.: http://wiki.numismatics.org/numishare:visualize.

Τυπολογική ανάλυση

[visualize_response_type]

Ποσοστό
Άθροισμα

Category

Αντιπαραβολή αναζητήσεωνΠροσθήκη αναζήτησης

Συνδυαστική αναζήτηση: region_hier:( "asiaΕκκαθάριση αναζήτησης
Συνδυαστική αναζήτηση: Asia/greek_asia" "L1Εκκαθάριση αναζήτησης
Συνδυαστική αναζήτηση: Asia/asia")Εκκαθάριση αναζήτησης