Wizualizacja kwerend

Użyj opcji wybierania i wizualizacji danych poniżej aby uzyskać wykres oparty na wybranych parametrach. Instrukcje korzystania z tej opcji znajdują się tu: http://wiki.numismatics.org/numishare:visualize.

analiza typologiczna

[visualize_response_type]

procent
policz

Category

porównaj kwerendydodaj kwerendę

kwerenda porównawcza: region_hier:( "asiausuń kwerendę
kwerenda porównawcza: Asia/greek_asia" "L1usuń kwerendę
kwerenda porównawcza: Asia/asia")usuń kwerendę