ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

Select Numeric Response Type

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

British Museum: 1855,0317.3
Колекция
British Museum
Монетарница
Emporiae
Номинал
Obol
British Museum: 1855,0317.2
Колекция
British Museum
Монетарница
Emporiae
Номинал
Obol